Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Circunferencia de Conway

Partindo dun triángulo calquera, dende cada vértice prolongamos os lados que se cortan nel cun segmento de lonxitude igual ao lado oposto de dito vértice. Os seis puntos nos que rematan estes segmentos prolongados xacen sobre a mesma circunferencia.