Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Własności funkcji kwadratowej

Aby sprawdzić, jak działa program zaznacz pola po prawej stronie. Zobaczysz wykres wyjściowej funkcji i po kolei jej własności. Aby rozwiązać i sprawdzić własne zadanie wykonaj następujące kroki: 1. Zmieniaj współczynniki a, b i c używając suwaków. 2. Narysuj wykres w zeszycie. 3. Po narysowaniu wykresu sprawdź, zaznaczając odpowiednie pole, czy dobrze wykonałeś tę czynność, a następnie przystąp do opisywania własności. 4. Sprawdź poprawność swoich własności dopiero po napisaniu wszystkich.
Uwaga: Wartości liczbowe są przybliżone do części setnych. Postaraj się, rozwiązując w zeszycie, używać wartości dokładnych.