Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Hipotrohoida i epitrohoida

Hipotrohoidu opisuje rubna točka štapa duljine L, čija je druga rubna točka pričvršćena za središte kružnice polumjera r, a ta se kružnica kotrlja po fiksnoj kružnici polumjera R iznutra. Ako se kotrlja po vanjskom rubu onda je to epitrohoida. Uputa. Pokrenite animaciju u donjem lijevom uglu. Mijenjajte parametre r, R i L da biste dobile razne oblike krivulja. Za finije pomake kliknite na odgovarajući klizač pa ga mijenjajte tipkama + i - na tipkovnici ili jednostavno klikom na broj u lijevom prozoru upišite novu vrijednost. Posebni oblici. Hipotrohoida: za dobije se hipocikloida, a za elipsa. Epitrohoida: za dobije se epicikloida, a za Pascalov puž. Jednadžba krivulje. Parametarski oblik jednadžbe ovo krivulje možete pogledati ako u lijevom prozoru apleta kliknete na prazni kružić ispred parametarske krivulje g. Izazov. Izvedite te jednadžbe!