Dünya-Güneş-Ay

Öğrenciler, “Güneş, Dünya ve Ay’dan sizce hangisi daha büyüktür?”
sorusuna cevap ararlar. Öğrenciler daha sonra cevaplarını bilimsel
bilgilerle karşılaştırdıktan sonra, tanıdığı malzemeleri (Güneş bir
deniz topu veya basketbol topu olarak düşünüldüğünde, Dünya’nın
ancak bir leblebi tanesi, Ay’ın ise yarım pirinç tanesi olarak
düşünülebileceğine dikkat çekilir.) kullanarak Güneş, Dünya ve Ay’ı
bir arada temsil eden bir model (poster, resim, maket vb.) tasarlar ve
yaparlar
Öğrenciler, “Güneş, Dünya ve Ay’dan sizce hangisi daha büyüktür?” sorusuna cevap ararlar. Öğrenciler daha sonra cevaplarını bilimsel bilgilerle karşılaştırdıktan sonra, tanıdığı malzemeleri (Güneş bir deniz topu veya basketbol topu olarak düşünüldüğünde, Dünya’nın ancak bir leblebi tanesi, Ay’ın ise yarım pirinç tanesi olarak düşünülebileceğine dikkat çekilir.) kullanarak Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden bir model (poster, resim, maket vb.) tasarlar ve yaparlar