Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Punt de Fermat

Autor:
gnoguepx
A la següent construcció podeu veure el punt de Fermat. Comproveu que, si a partir d'un triangle ABC es construeixen els triangles equilàters exteriors al triangle, de costats respectius AB, BC i CA, i unim cada vèrtex de triangle ABC amb el vèrtex exterior del triangle "oposat", aquestes tres rectes es tallen en un punt que s'anomena punt de Fermat del triangle.