Графикийн хэрэгсэл ба тэдгээрт харгалзах командууд

Геогебрагийн Графикийн хэрэгслүүд нэмэлтээр  команд болон алгебрийн оролтыг санал болгодог. Хэрэгсэл бүр тохирох командтай, түүнийг хулгана ашиглан хэрэглэж болохгүй. Тайлбар: Геогебрагийн Графикийн хэрэгслүүд маш их командуудыг санал болгодог.

Даалгавар

Доорх апплетыг ашиглан өмнө нь мэдсэн Хэрэгслүүдтэй тохирох Командуудыг харах. Алгебр хэсгийн Алгебрийн оролт руу команд/хэрэгслийн нэрийг бичих-Геогебра  will offer you a list of Commands that match your input and will help you with the syntax needed. Жишээ:
  1. Алгебрийн оролт руу Тойрог гэж бич.
  2. Гарч ирэх Тойргийн командуудын жагсаалтыг шалгаж Тойргийн төв ба хэрэгслийг олох.
  3. А төвтэй В цэгийг дайрсан тойрог байгуулахыг оролд.                                                                                         Зөвлөгөө: Оролтонд хийсний дараа Оруулах товч дарахаа мартаж болохгүй. 
  4. Тойргийн аль команд ямар геометрын хэрэгсэлтэй харгалзаж байна вэ?

Та өөрөө хийж үзнэ үү.