Normaalijakauma - N(0,1)

Teoriaa: Normaalijakauma on hyvin käyttökelpoinen jos tiedetään, että satunnaismuuttuja noudattaa likimääräisesti normaalijakaumaa. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset ja ihmisen älykkyys noudattavat likimain normaalijakaumaa. Merkintä N(0,1) tarkoittaa normitettua normaalijakaumaa, jossa keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1. Normaalijakauman tiheysfunktio ja kertymäfunktio määräävät todennäköisyyksiä ja prosentteja. Tiheysfunktiolle pätee kaksi asiaa: -Tiheysfunktio on symmetrinen y-akselin suhteen. -Tiheysfunktion ja x-akselin rajoittama pinta-ala on 1. Normaalijakauman käyttö on tiheysfunktion ja x-akselin rajoittama pinta-alan laskemista tiettyyn x-koordinaattiin asti! Pinta-ala = todennäköisyys!