Fraccions equivalents (II)

La Maria ha plantat tres setenes parts del seu jardí amb margarides, el seu amic Llorens ha plantat nou vint-i-unenes parts amb roses. Qui de tots dos va plantar una zona més gran?
Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra: Movent els punts lliscants representem les dues fraccions en els gràfics. Movem el punt blau i posem el gràfic blau a sobre del vermell. La coincidència de les zones acolorides ens donarà el resultat del problema. Podem variar la fracció original i resoldre múltiples exercicis d'equivalència de fraccions.