Differentialregning - frit fald eksempel 1

Forfatter
Lars Pedersen
Herunder har jeg tegnet en graf der viser hvor langt et objekt er faldet, som funktion af hvor lang tid der er gået. Enheden på y-aksen er meter, og enheden på x-aksen er sekunder. Jeg har indtegnet et punkt på grafen, der kan flyttes vha skyderen. Jeg har set bort fra luftmodstand.