Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Operacions combinades de fraccions

Pràctica de rutines d'operacions combinades de fraccions
  • Desactiveu les caselles de control i resoleu l'operació indicada en un full.
  • Comproveu les etapes activant les caselles de control.