Repetition av räta linjen

Författare/skapare:
Mathias Armbäck
Räta linjens ekvation skrivs på följande sätt på k-form: och på följande sätt på allmän form: Vanligast är att vi använder k-form. k är riktningskoefficienten och anger linjens lutning. Man kan beräkna den genom att ta skillnaden mellan två punkters koordinater och se förändringen mellan dem. En rät linje är stigande om , fallande om och parallell med x-axeln om m anger var linjen skär y-axeln. Alltså genom en punkt med koordinat (0,m). Om m saknas skär den räta linjen i origo och kallas att den är proportionell.