Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Populatie en steekproef: Inzicht

Hoe groot moet een steekproef zijn om representatief te zijn bij een homogene populatie? Hoe kan je dat doen bij een niet homogene populatie? Speel met de twee cirkels en zie wat voor meldingen je krijgt.
Deze applet is slechts als illustratief voorbeeld bedoeld. Versleep het midden van de blauwe cirkel of maak de cirkel groter. Zie wat er dan gebeurt. Doe hetzelfde voor een niet homogene populatie. Hoe krijg je de steekproef dan representatief?