Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Omkreds og areal af firkant og trekant

Her kan du se areal og omkreds af en firkant og en trekant.
Prøv at trække i punkterne B og C. 1. Forklar hvad der sker med arealet. 2. Forklar, hvad der sker med omkredsen. 3. Kan du lave en firkant, som har samme areal og omkreds? 4. Hvor meget større er arealet af trekanten i forhold til firkanten? 5. Hvordan ville du finde arealet af trekanten, hvis du skulle regne dig frem til det? 6. Prøv at lave en formel for, hvordan du finder arealet af trekanten. ggbkursus.dk