Opgave 64 van het boek (deel 3) van Getal en Ruimte (wiskunde B)

Auteur:
tonraves
Onderwerp:
Wiskunde
Plaats aan twee ("opstaande") zijden van een willekeurige driehoek ABC vierkanten en neem het midden M van de basis-zijde....
...dan zullen de middens van de vierkanten: P en Q met punt M een rechthoekig-gelijkbenige driehoek MPQ vormen!