Construcció d’una paràbola donats els focus i la directriu

Fes variar el valor del radi r.
Fixa´t-hi que els punts P que es van obtenint són el resultat de fer la intersecció entre circumferències centrades en el focus , i rectes paral•leles a la directriu que disten d’aquesta igual que el radi de les circumferències. Veuràs que aquests punts van definint la paràbola • Quina relació compleixen els punts d’intersecció de les circumferències que es van obtenint ? • Quin és el valor mínim que pren r ? • Tanca la finestra i torna-la a obrir però ara, abans de canviar els valors de r, canvia el focus F i fes que no estigui damunt l’eix d’abscisses. Veuràs que la paràbola ja no està centrada en l’eix OX.