Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Successions4-SumaProgressionsGeometriques.ggb

Successions4-SumaProgressionsGeometriques.ggb Inserir un punt lliscant anomenat a1 al rang [-5..5] amb increments d'0,1 Inserir un punt lliscant anomenat r al rang [-10..10] amb increments d'0,1 Inserir l'Entrada: terme(x) = a1 r^(x - 1) Visualitza la graella Deixar un zoom en els que es vegin les unitats als eixos de coordenades Inserir les Entrades: A1=(1,terme(1)) ; A2=(2,terme(2)) ; A3=(3,terme(3)) ; A4=(4,terme(4)) ; A5=(5,terme(5)) Inserir l'Entrada: sumaTermes(x) = (a1 - terme(x) r) / (1-r) Inserir les Entrades: SA1=(1,sumaTermes(1)) ; SA2=(2,sumaTermes(2)) ; SA3=(3,sumaTermes(3)) ; SA4=(4,sumaTermes(4)) ; SA5=(5,sumaTermes(5))