Problema 2 PAU setembre 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 5

Un hotel cobra 45 € per habitació i nit. Per aquest preu, té ocupades 165 habitacions cada nit. S’ha fet un estudi a partir del qual s’ha deduït que, per cada euro que s’apugi el preu de l’habitació, se n’ocuparà una menys cada nit. a) Si x és la quantitat que s’apuja el preu de l’habitació per sobre dels 45 € inicials, determineu la funció que dóna els ingressos diaris de l’hotel segons el valor de x. Indiqueu també els ingressos màxims que pot obtenir l’hotel. b) Indiqueu entre quins preus obtindrà ingressos l’hotel.