Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Korištenje naredbi

Naredbe

Naredbe se mogu unijeti u algebarski unos. Slijedi ih skup zagrada (okrugle ili uglate) koje sadrže parametre potrebne za naredbu. Primjer: Naredba Polygon(A, B, C) (ili Polygon[A, B, C]) konstruira mnogokut koristeći postojeće točke A, B, i C. Savjet:Ako trebate dodatne informacije o određenoj naredbi, odaberite  Pomoć iz izbornika Pomoć kako bi otvorili upute Geogebre. Ovdje možete pronaći detaljne opise za sve naredbe i alate.

Zadaci

Istražite naredbe Pravac
  1. Unesite Line(A, B) u Algebarski unos i pritisnite tipku Enter kako bi konstruirali pravac a kroz točke A i B.
  2. Pronađite kako konstruirati novi pravac koji je usporedan s pravcem a i prolazi točkom C.
Istražite naredbe Kružnica
  1. Konstruirajte kružnicu sa središtem u točki A i polumjera 2.
  2. Konstruirajte kružnicu sa središtem u točki B i koja prolazi kroz točku C.
  3. Konstruirajte kružnicu koja prolazi kroz točke A, B, i C.

Pokušajte sami...

Automatsko dovršavanje naredbi

Nakon upisa prva dva slova naredbe u algebarski unos , GeoGebra će dovršiti naredbu i prikazati tražene parametre u okruglim ili uglatim zagradama.
  • Ako GeoGebra predloži traženu naredbu, pritisnite tipku Enter kako bi se pokazivač smjestio unutar zagrada.
  • Ako predložena naredba nije ona koju tražite, nastavite upisivati dok se ne pojavi ona koja vam treba.
Napomena: Nakon odabira naredbe, prvi parametar će se automatski istaknuti tako da će vam biti lakše ga zamijeniti s vašim unosom. Kako bi istaknuli sljedeći parametar pritisnite tab tipku ili stavite zarez.