Холбоотой бичлэгүүд-2

Олон гишүүнт функцийг танилцуулъя.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Экспенциал тэгшитгэл бодох.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Систем тэгшитгэл бодох.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Матрицтай ажиллах

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Матриц

Та өөрөө хийж үзнэ үү.