Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Riktningskoefficient och riktningsvinkel

Ändra på linjens riktningskoefficient med glidaren a. Ändra på linjens skärningspunkt med y-axeln med glidaren b. Följ med hur tan (beta) är beroende av linjens lutning och position i koordinatsystemet. Vilket samband råder mellan riktningskoefficienten och tangens för linjens riktningsvinkel?