Elements característics de l’el•lipse

Aneu variant la mida del paràmetre c i a
A mesura que aneu variant el paràmetre c: • On van apareixent els focus ? • Què passa si la c es va acostant a “a” ? • Què passa si la c es va acostant a zero ? • Que passa si fem c>a ? • Quina relació veieu amb el valor de l’excentricitat i l’aplanament de l’el•lipse • Què passa amb el valor de l’excentricitat quan la c va canviant des de c fins a a ? • Quin valor pren l’excentricitat si c = 0? • Quin valor pren l’excentricitat si c = a? • Com canvia el semieix menor “b” a mesura que canviem c ? Aneu variant la mida del paràmetre a i responeu a les preguntes : • Canvien de lloc els focus ? • Què passa quan “a” es va fent gran ? • I si a =c? • Quina relació hi ha entre a, b i c?