Tangents perpendiculars en una paràbola

Autor:
user3200
En algun examen de les PAU demana que donada una paràbola i un punt d'aquesta es calculi l'altre punt de la paràbola (si és que existeix) de manera que compleixi que les tangents als dos punts són perpendiculars. Aquí teniu la construcció: