Reducció al primer quadrant

Tema:
Angles
Reducció al primer quadrant 1. Mou el punt P1 de la circumferència goniomètrica al llarg del primer quadrant, observa l'angle inicial format i el valor en graus obtingut. 2. Marca els diferents tipus d'angles complementari, suplementari, conjugat i 180 + angle inicial. Observa la seva representació gràfica (punt en la circumferència i angle format) i el valor en graus de l'angle format. Autors. Xavier Àlvarez, Daniel Campos i Carles Canyellas.
Quins angles tenen el mateix sinus? I oposat? Quins angles tenen el mateix cosinus? I opostat? Observa els resultats i anota per cada tipus d'angle si tenen la mateixa raó o és la raó oposada.