Triangles Rectangles 1

Author:
jcampos
Descoberta inicial dels triangles rectangles.
Resolució de triangles rectangles Geogebra (GGB): dibuixar un costat amb l'eina "Segment" dibuixar una "Recta perpendicular" que passi per un extrem del segment posar un "Punt sobre" aquesta recta perpendicular dibuixar un "Segment" entre aquest punt i l'altre extrem del segment original dibuixar el triangle usant "Polígon" i unint els tres punts desactiva la visualització dels "Eixos" a través del menú "Visualitza" Quines relacions complien els triangles rectangles? Sabem segur quan mesura un dels seus angles? Com se'n diu? GGB: usar eina "Mesura d'angle" per a mesurar cada angle; modifica les propietats pestanya "Bàsic", camp "Mostra etiqueta", valor "Nom i valor". (després proveu de moure la construcció, podeu moure la construcció sempre que volgueu per observar propietats) Quan mesura la suma de tots els angles? GGB: posar expressió a camp "Entrada": SumaAngles=α+β+γ Quina relació hi ha entre els altres dos angles? GGB: posar expressió a camp "Entrada": SumaAguts=α+β+γ Quina relació hi ha entre les longituds dels seus costats? GGB: usar eina "Mesura distància" per a mesurar cada costat GGB: posar expressió a camp "Entrada": h = Com calcularies l'àrea d'un triangle rectangle?