Hipèrbola

Hipèrbola observa i ves obrint les diferents informacions
Contesta a) Quina seria la fórmula d'una hipèrbola de focus (3,0) i (-3,0) i tal que la diferència de les distàncies és 4. b) Calcula l'excentricitat i també les asímptotes. c) Observa que l'excentricitat és major que 1, però què passa a mida que l'excentricitat s'acosta a 1?