Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Tečná rovina hyperboloidu 3D

Rotací přímky AC kolem osy z mimoběžné s AC vznikne jendodílný hyperboloid. Řez osovou rovinou rotační plochy nazýváme meridián. Meridiánem hyperboloidu je hyperbola. Normála plochy leží v rovině meridiánu a je různoběžná s osou. Průsečík normály s osou zůstává při rotaci bodu N na místě - je vrcholem normálové kuželové plochy rovnoběžky bodu N. Tečná rovina v bodě B je určena tečnou rovnoběžky a přímkou AC. Tečné roviny sestrojené podél přímky AC tvoří svazek přímek s osou AC. Tečná rovina protne hyperboloid ve dvou různoběžných přímkách.