Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Relació fonamental de la trigonometria

En aquesta activitat demostrarem la relació fonamental de la trigonometria.

Sabent que sen(A)=3/5. ¿Quant val el cos(A) ?

¿Pot existir un angle A complint que sen(A)=1/2 i cos(A)=1/2?

Marca todas las que correspondan
  • A
  • B
  • C
  • D
Revisa tu respuesta (3)