Kako kombinirati CAS i grafički prikaz?

Možete kombinirati funkcionalnost CAS prikaza s mogućnostima grafičkog prikaza. Napomena: Ovisno o tome koji je od prikaza aktiviran, bilo grafički ili CAS, pripadna alatna traka je prikazana na vrhu prozora.

Upute

1.Toolbar ImageUnesite linearnu jednadžbu y = 2 x + 1 u prvi redak CAS prikaza i pritisnite tipku Enter.
2.Toolbar ImagePrikažite graf te jednadžbe klikom na kružić ipod rednog broja retka.
3.Toolbar Image Kliknite bilo gdje u Grafički prikaz da bi aktivirali njegove alate.
4. Toolbar ImageOdaberite alat Pomicanje i povlačite ga po grafičkom prikazuNapomena: CAS prikaz uvijek prikazuje trenutnu jednadžbu pravca.

Probajte sami ovdje ...

Upute (nastavak)

5.Toolbar ImageAktivirajte alat Točka. Kliknite na koordinate (2, 1) da dobijete točku A.
6.Toolbar ImageU CAS prikaz upišite A u naredni redak i pritisnite tipku Enter za prikaz koordinata.
7.Toolbar Image Odaberite alat Okomica u alatnoj traci grafičkog prikaza. Redom odaberite pravac pa točku A da biste nacrtali okomicu b.
8.Toolbar ImageUpišite b u sljedeći redak CAS prikaza i pritisnite tipku Enter. Napomena: Jednadžba pravca b je sada prikazana u CAS prikazu.
9. Toolbar Image Odaberite alat Pomicanje iz alatne trake grafičkog prikaza i pomičite točku ANapomena: Jednadžba pravca b prati sve vaše izmjene.