Draaisymmetrie met afbeeldingen

Bekijk de video en leer hoe je afbeeldingen kan roteren in de GeoGebra Meetkunde App. Je leert er hoe je...
  • een Afbeelding kunt invoegen in het tekenvenster.
  • een Toolbar Image Nieuw punt kunt creëren en zijn kleur en stijl aanpassen.
  • een Toolbar Image Schuifknop kunt creëren.
  • een object kunt roteren rond een punt met de knop Toolbar Image Roteren.
  • de doorzichtigheid van objecten kunt wijzigen in de Instllingen.

Probeer het zelf...

Roteer de afbeelding in de GeoGebra Meetkunde App en creëer een klavertje-vier.

Stappenplan

  1. Activeer de knop Toolbar Image Rotatie met centrum over een bepaalde hoek.
  2. Selecteer de afbeelding en het punt A. Typ 90° en selecteer tegenuurwijzerzin in het dialoogvenser.
  3. Herhaal stap 2 twtwee keer met de nieuwe afbeelding om een klavertje-vier te creëren.