Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Käänteisfunktion derivaatta

Käänteisfunktion kuvaajien ja käänteisfunktion derivaattojen kuvaajien geometrinen yhteys.
Tutki käänteisfunktion derivaatan arvoja siirtämällä punaista pistettä. Huomaa yhteys