Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

de gotische spitsboog

Reeds in de romaanse kunst werd het optrekken van rondboog naar spitsboog ingezet en de gotiek zet nu volop in op deze spitsboog. In de normale gotische spitsboog worden de middelpunten van de twee cirkelbogen verplaatst van het midden van het raam tot de zijkanten. In het boogveld van de spitsboog kan je een gelijkzijdige driehoek tekenen. Versleep in het applet het groene punt naar links.

muurdikte

DIt verticaliseren van het gewelf levert een aanzienlijke materiaalwinst op.