Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Mala škola GeoGebre - tesktualno polje

Središnji i obodni kut, tekstualno polje, potvrdni okvir, uvjetni prikaz

Kratke upute

Klizač kut Dužina [A, B] Kut zadane veličine Dužina [B', A] TekstualnoPolje - povezati s klizačem [α] Kružnica kroz B sa središtem A Točka na kružnici Dužina [C, B'] i Dužina [C, B] Kut određen s B, C, B' Potvrdni okvir Tekst (obodni kut) i tekst (Nije obodni kut nadistim kružnim lukom kao i središnji kut) Desni klik tekst obodni kut --> svojstva --> dodatno --> uvjet za prikaz --> γ ≟ β / 2 ∧ f Desni klik tekst obodni kut --> svojstva --> dodatno --> uvjet za prikaz --> γ ≠ β / 2 ∧ f

Upute