Oefening gewicht pakje margarine

X = het gewicht in g van een willekeurig pakje margarine geproduceerd door Lipide en geleverd aan DF; X ~N(,4); een goede schatter voor is het steekproefgemiddelde dat normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking 4/= 0.8. 1. H0: 250; 2. Ha : < 250.

Versleep de KG totdat het producentenrisico 0.05 wordt.

Bereken het consumentenrisico en teken de powerkromme.

Verander de mu-waarde met behulp van de slider en bewonder de powerkromme.