Egenskaper til korder i en sirkel

Kordene utgjør her sidene i en trekant. Trekantens hjørner ligger på sirkelperiferien.

Hva kalles en sirkel som omslutter en mangekant slik at alle hjørnene i mangekanten ligger på sirkelperiferien?

Check all that apply

Hvor skjærer midtnormalene til (de ikke parallelle) kordene hverandre?