Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Betrouwbaarheidsinterval vs acceptatiegebied

6 metingen. Gemiddeld 14.85 mg. Neem aan dat de meetresultaten en normale verdeling volgen en dat de standaarddeviatie 1.2 mg is. Bij welke keuze van is het steekproefresultaat nog acceptabel? Schuif om dit te onderzoeken.