Ondersteunende grafieken bij Getal&Ruimte VWO H3

Bijgevoegde Geogebra applet geeft de grafieken van de functies uit de opgaven 3,4,5,6,9,10 en 15 van hoofdstuk 3 "Kwadratisch problemen". Je kunt deze grafieken aan en uit zetten. Bij een specifieke opdracht kun je de andere grafieken uitzetten en de gewenst aan zetten. Lees allereerst de opdracht en de vragen bij de opdracht in het boek. Schrijf de functie in je schrift. Ga daarna naar Geogebra en zoek de functie op, met Geogebra kun je de functie 'onderzoeken'. Zoom in en uit. Waar ligt de top? Waar liggen de snijpunten met de x-as? En waar met de y-as? Dit kan je helpen om de functie te begrijpen. Maak vervolgens de opdrachten uit het boek.