Tangència rC-T, potència i eix radical

Es demana el traçat de les possibles circumferències tangents a una altra donat el punt T de tangència sobre aquesta i que sigui més tangent a una altra recta r. Pots modificar les posicions de la recta, de la circumferència, així com la seva mida canviant la posició del punt T. Tingues en compte que el punt de tangència entre circumferències sempre està en la línia que uneix els centres.
Geogebra extret d'un document d'Ester Alonso, traduit al català.