Egészrész-fg.

Az RR, x[x] függvényt egészrész-függvénynek nevezzük.      [x] az x szám egész része, vagyis a nála nem nagyobb egész számok közül a legnagyobb.  Információk: 1. grafikonja végtelen sok párhuzamos szakaszból áll   2. monoton növekedő, de nem szigorúan monoton növekedő   3. értékkészlete a Z halmaz   4. sem maximuma, sem minimuma nincs   5. végtelen sok zérushelye van, a [0;1] halmazon.