Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funkcja liniowa - równanie odcinkowe prostej

Materiał demonstrujący zachowanie się równania odcinkowego prostej, przy zmianie wartości odpowiednich jej współczynników Spróbuj sam: Poruszaj suwakami z wartościami a i b i obserwuj zachowanie się prostej.