Wielkości odwrotnie proporcjonalne

Autor:
Jerzy Mil
Przycisk Losuj zadanie generuje nowy zestaw danych. Uzupełnij pola tekstowe pamiętając, że wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne. Po uzupełnieniu pól tekstowych kliknij przycisk Sprawdź. Pole wyboru podpowiedź wyświetla informacje pomocne w wykonaniu zadania.