Цэгүүд хэрхэн үүсгэх тухай

Шинэ обьект үүсгэх

Шинэ обьект (жишээ нь цэг, шулуун, функц) үүсгэхэд Хэрэгслийн багцаар хангагдсан График Хэрэгслүүд ашигладаг, эсвэл Алгебрийн Оролт дээр шууд тэдгээрийн координат эсвэл тэгшитгэлийг оруулдаг. Санамж: График харагдац дээр байгаа цэгүүдийг чирэх, эсвэл Алгебр харагдац дээр тэдгээрийн координатыг өөрчилж болно.

Алгебр харагдац дээрх обьектыг устгах

Алгебр Харагдац дээрээс устгах обьектоо сонгоод x товчийг дарна.

Даалгавар

Toolbar Image Цэг хэрэгсэл ашиглан, мөн Алгебрийн Оролт дээр координатыг нь бичиж оруулан шинэ цэгүүд үүсгээрэй. Дараа нь, үүсгэсэн цэгүүдийнхээ байрлалыг өөрчлөөрэй.

Зааварчилгаа

1.Toolbar Image Хэрэгслийн багцаас Цэг хэрэгсэл сонго. Шинэ цэг үүсгэхийн тулд координатын систем дээр дарна уу.
2.B = (2, 1)Алгебрийн Оролтыг сонгоод B = (2, 1) гэж оруулна уу. Өөр нэг шинэ цэг үүсгэхийн тулд Enter товч ашиглан оролтоо баталгаажуулна уу.
Зөвлөмж: Шаардлагатай бол виртуал гарыг нээхийн тулд гар дүрс дээр дарна уу.
3.Toolbar Image Алгебр Харагдац дээрх цэгийн координат дээр давхар дарж, координатуудыг гараас шууд солино.
Зөвлөмж: Өөрчлөлтийн дагуу цэгийн координатын систем дэх байрлал яаж өөрчлөгдөж байгааг ажиглаарай.
4.Toolbar Image Зөөх хэрэгслийг сонгоод координатын систем дээрх цэгүүдийн нэгийг чирч байрлалыг нь өөрчлөөрэй.
 Зөвлөмж: Таны өөрчлөлтөд цэгийн координат хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглаарай.