Raons trigonomètriques d'un angle agut

Tema:
Raons
Llisca el punt verd i descriu els canvis que observes.·          Deixa el valor de l'angle en 30º i llisca el punt blau. Quines mesures canvien i quins valors romanen invariables?·          Fes el mateix per a un angle de 45º. Repetix-ho per a 15º.·          De què depenen, en un triangle rectangle, el valor de les raons entre els seus costats?·          Comprova els valors de les raons trigonomètriques dels angles següents: 30º, 60º, 45º, 0º i 84º.·          Quin és l'angle agut el cosinus del qual és 1/2? I el de tangent 1? I el de tangent 2 (aproximadament)? I el de sinus 2?·          Quins són els valors màxim i mínim possibles de sinus, cosinus i tangent d'un angle agut?