Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce množiny vrcholů úhlů dané velikosti

Příklad

Sestrojte trojúhelník ABC, kde: vc = 5 cm, tc = 7 cm, .

Řešení