Alfombra de Sierpinski.

Persoa autora:
María

Na construción podes observar 4 iteracións da alfombra. Na primeira iteración obtemos 8 cadrados de lado 1/3, o perímetro total é 16/3  e a área total é 8/9. 1. Determina o número de cadrados, a lonxitude do lado, o perímetro total e a área  total nas tres primeiras iteracións. 2.  Xeneraliza para a iteración n-ésima. 3. Que pasará co perímetro total e coa área total se repetimos o proceso indefinidamente?