Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Addition på tallinjen

så här ska du träna addition på en tallinje. Du har två glidare, en blå och en röd. Siffrorna har samma färg som glidarna. Ändra glidarensvärde. Avläs genom att: Se nollpunkten, den blåa punkten. Följ den blåa pilen. Den visar den första termen. Följ sedan den röda pilen. Den visar den andra termen. Summan är nu den gröna talet, punkten!