Addition på tallinjen

Författare/skapare:
Saied Alavei
Område(n):
Addition
så här ska du träna addition på en tallinje. Du har två glidare, en blå och en röd. Siffrorna har samma färg som glidarna. Ändra glidarensvärde. Avläs genom att: Se nollpunkten, den blåa punkten. Följ den blåa pilen. Den visar den första termen. Följ sedan den röda pilen. Den visar den andra termen. Summan är nu den gröna talet, punkten!