Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

TRIGONOMETRIA 01

GENERALTZACIÓ DE LES RAONS TRIGONOMÈTRIQUES MOVEU ELS VÈRTEX DEL TRIANGLE PER ACONSEGUIR DIFERENTS ANGLES. MOVEU EL VÈRTEX FINS A POSAR-LO EN EL CENTRE DE LA CIRCUMFERÈNCIA TRIGONOMÈTRICA. REPETIU-HO PER A DIFERENTS ANGLES.