Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Koti v enotski krožnici

V pravokotni koordinatni sistem Oxy kote načrtamo tako, da postavimo vrh kota v izhodišče O koordinatnega sistema, fiksni krak je pozitivni poltrak osi x, gibljivi krak pa opiše kot z vrtenjem okoli izhodišča. Če se gibljivi krak vrti v obratni smeri urinih kazalcev, opiše pozitivne kote, če pa se giblje v isti smeri, opiše negativne kote.
-Kaj lahko poveš o meri pozitivno usmerjenega kota in pa o meri negativno usmerjenega kota? -Izračunaj mero kota, ki se zasuka za 30° v smeri urinih kazalcev. Zsukaj sedaj za kot 390°, 750° (vedno v smeri urinih kazalcev). Kaj opaziš? - Zakaj je važno, da poznaš tudi mero kota v radianih?