Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

trisectie met de cycloïde van Ceva

de cycloïde van Ceva

Giovanni Ceva formuleerde de vergelijking van de kromme in 1699.

trisectie met de cycloïde van Ceva

Je kunt de cycloïde van Ceva gebruiken om een hoek in drie te delen.