Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parabola in prepogibanje papirja

Naj bo list neprozoren in na njem naj bo dana točka P. Papir prepognemo tako, da rob papirja poteka skozi izbrano točko. Utemelji, da je prepogib, ki ga tako dobimo, tangenta parabole z goriščem v P in vodnico na robu papirja. (Nasvet: Upoštevaj, da je tangenta skozi dano točko parabole simetrala kota med premicama skozi to točko in njeno projekcijo na vodnico oziroma gorišče.) Ogrinjača vseh mogočih prepogibov pa je tako parabola.