Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ympyrän keskipisteen etsiminen

Tämä tehtävä ei ole ns. rutiinitehtävä, vaan tehtävän tekeminen edellyttää oppilaalta aikaisemmin opittujen tietojen soveltamista. Tehtävää voi käyttää esim. bonustehtävänä tai ongelmanratkaisutehtävänä. Tehtävän tekeminen edellyttää myös, että geogebra on oppilaalle ennestään tuttu, sillä tehtävässä täytyy osata soveltaa geogebran valikkopalkin toimintoja ilman suoranaista ohjetta.